Uitschrijven Register

Wilt u zich uitschrijven uit het SCVM register? Uw inschrijving in het SCVM-register kan op uw verzoek worden beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van één jaar.
 Leest u echter eerst zorgvuldig onderstaande informatie door.


Uitschrijven en afstand doen van uw DNV GL-certificaat
Indien u in de toekomst niet meer werkzaam zult zijn als makelaar en niet langer betalingsplichtig wilt zijn, kunt u besluiten afstand te doen van uw originele DNV-certificaat en zich uit te schrijven uit het SCVM register. Hiermee vervalt tevens uw PE-verplichting. Stuurt u daartoe uw originele DNV GL-certificaat aangetekend naar DNV GL:
DNV GL
T.a.v. Afdeling Persoonscertificatie
Postbus 9599
3007 AN Rotterdam

De betalingsverplichting komt te vervallen vanaf één jaar na opzegging van de certificatieovereenkomst bij DNV GL.
Let op
Indien u hiertoe wenst over te gaan, is het verstandig eerst contact op te nemen met DNV GL om u te laten informeren over de consequenties hiervan in de toekomst. Wanneer u namelijk in de toekomst toch weer werkzaam wilt zijn als makelaar en u opnieuw in het bezit wilt komen van een DNV GL-certificaat, dient u uw examens opnieuw af te leggen.

Stopt u dus tijdelijk met uw werkzaamheden, informeer dan eerst bij DNV GL naar de mogelijkheden tot opschorting (voor maximaal een jaar). U wordt dan tijdelijk vrijgesteld van uw betalingsverplichting, echter dient u ondertussen wel uw PE te blijven volgen maar behoudt u de mogelijkheid - na maximaal een jaar - opnieuw in het bezit komen van uw DNV GL-certificaat en ingeschreven te worden in het SCVM register. U kunt gebruikmaken van deze opschortingsmogelijkheid, middels dit formulier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met DNV GL via 
makelaars@dnvgl.com.
SCVM | Postbus 135 | 2630 AC | Nootdorp | Tel: 070 - 319 62 70 | Fax: 070 - 310 65 11 | info@scvm.nl
disclaimercontact • © 2013 SCVM