SCVM Register

De Stichting Certificering Voor Makelaars en taxateurs werd op 18 september 2001 opgericht, na afschaffing van de beëdiging van makelaars en taxateurs. Door inschrijving van gecertificeerde makelaars en taxateurs in een gezamenlijk register maakt het voor zowel de consument als de geldverstrekkende instanties eenvoudig te controleren welke makelaars en taxateurs aan de strenge kwaliteitseisen voldoen.
De onafhankelijke Stichting Certificering voor Makelaars en taxateurs registreert slechts die makelaars en taxateurs die beschikken over het DNV GL-certificaat makelaar/taxateur onroerende zaken of makelaar onroerende zaken volgens de norm ISO 17024. Dit certificaat wordt afgegeven door Det Norske Veritas (DNV GL), Europees marktleider op het gebied van persoonscertificatie.
Om DNV GL-gecertificeerd en ingeschreven te kunnen worden in het SCVM register, dient men in het bezit te zijn van een geldige en toereikende beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een Verklaring Omtrent het Gedrag. Mocht er onverhoopt iets gebeuren, dan staat het Tuchtcollege Makelaardij Nederland tot uw beschikking. Het SCVM register is het enige register voor makelaars en taxateurs met een dergelijk klachtenloket.

Het SCVM register wordt erkend door o.a. de Vereniging Eigen Huis (VEH), de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (verstrekker NHG), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) en het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI).

De registratie in het SCVM-Register is slechts vijf jaar geldig. Om na vijf jaar voor hercertificering in aanmerking te komen dient de SCVM-makelaar/taxateur zijn kennis en kunde altijd op peil te houden door het volgen van Permanente Educatie. Zo bent u te allen tijden verzekerd van de kwaliteit van de SCVM-makelaar/taxateur. Indien hij zijn Permanente Educatie niet, of onvoldoende volgt, heeft dit direct consequenties voor zijn certificaat en zijn inschrijving in het register. De Waarborg-commissie houdt toezicht op het (her)certificeringtraject. DNV is als certificerende instelling in dit kader toezichthouder en kan, wanneer niet voldaan wordt aan de eisen, het certificaat van de makelaar/taxateur intrekken. Dit betekent tevens een verwijdering van de makelaar/taxateur uit het Register van de SCVM.

Inmiddels zijn meer dan 1000 makelaars/taxateurs in het SCVM-register opgenomen.
SCVM | Postbus 135 | 2630 AC | Nootdorp | Tel: 070 - 319 62 70 | Fax: 070 - 310 65 11 | info@scvm.nl
disclaimercontact • © 2013 SCVM