Permanente Educatie

De registratie in het SCVM-Register is slechts vijf jaar geldig. Om na vijf jaar voor hercertificering in aanmerking te komen dient de makelaar/taxateur zijn of haar kennis en kunde altijd op peil te houden door het volgen van verplichte Permanente Educatie. De certificeringsregeling beoogt immers niet alleen de kwaliteit van dit moment te waarborgen, maar ook de kwaliteit op langere termijn.
Door het volgen van permanente educatie blijft de kennis en kunde van de SCVM-makelaar/taxateur op peil. Indien niet of onvoldoende aan de eis van Permanente Educatie wordt voldaan, heeft dit consequenties voor zijn of haar inschrijving in het Register. De Waarborgcommissie houdt toezicht op het (her)certificeringtraject. DNV GL is als certificerende instelling in dit kader toezichthouder en kan, wanneer niet voldaan wordt aan de eisen, het certificaat van de makelaar/taxateur intrekken. Dit betekent tevens dat de makelaar/taxateur uit het Register van de SCVM zal worden verwijderd.

SCVM | Postbus 135 | 2630 AC | Nootdorp | Tel: 070 - 319 62 70 | Fax: 070 - 310 65 11 | info@scvm.nl
disclaimercontact • © 2013 SCVM