Zoek SCVM makelaar

Op achternaam of registratienr. :
»

Permanente educatie

inloggen
»

Permanente Educatie

Uw DNV-certificaat is slechts vijf jaar geldig. Om na vijf jaar voor hercertificering in aanmerking te komen dient u uw kennis en kunde op peil te houden door het volgen van Permanente Educatie. Bovendien dient u aantoonbaar werkzaam te zijn binnen de branche. De certificeringsregeling beoogt immers niet alleen de kwaliteit van dit moment te waarborgen, maar ook de kwaliteit op langere termijn. Belangrijk voor u, uw klanten en geldverstrekkers.
<-- links in het navigatiemenu treft u het PE programma per kamer.

Indien niet of onvoldoende aan de eis van Permanente Educatie wordt voldaan, heeft dit consequenties voor DNV GL-certificaat en uw inschrijving in het SCVM Register.  De Waarborgcommissie houdt toezicht op het (her)certificeringtraject. DNV GL is als certificerende instelling in dit kader toezichthouder en trekt in dit geval uw certificaat in. Dit betekent automatisch dat u wordt uitgeschreven uit het SCVM Register. In de linkerkolom treft u het PE-programma van het huidige jaar met een beschrijving van het benodigde aantal PE-punten.
 
Opvragen PE-punten
 
Gelijk aan de oude situatie kunt u inloggen op de SCVM Website en uw overzicht van behaalde PE-punten raadplegen.

Inloggen op www.scvm.nl kunt u met uw eigen SCVM-persoonsnummer, dit zijn de cijfers in uw eigen SCVM-registratienummer. Bijvoorbeeld: SCVM-registratienummer: 13R1800SCVM, dan is uw SCVM-persoonsnummer 1800.

U dient echter de eerste keer (éénmalig) uw nieuwe SCVM account te activeren en een wachtwoord aan te maken, om voortaan te kunnen inloggen
op
www.scvm.nl/mijn en uw SCVM PE-punten te kunnen inzien. Mocht u een keer onverhoopt uw inloggegevens kwijtraken, klikt u dan op “wachtwoord vergeten” en volgt u de opgegeven instructies.

Indien u vragen over uw PE-punten heeft kunt u contact opnemen met de Beroepsopleiding Makelaars B.V. via info@makelaarsopleidingen.nl.

 

Hoeveel PE punten moeten er behaald worden in 5 jaar?

Kamer

PE Punten

Wonen

150

BOG

150

AOG

200

Loop ik bij met mijn PE punten? 

Wonen

aantal maanden gecertificeerd 

x 2.5 =

het min. te hebben PE punten

BOG

aantal maanden gecertificeerd

x 2.5 =

het min. te hebben PE punten

AOG

aantaal maanden gecertificeerd

x 3.34 =

het min. te hebben PE punten

 

SCVM | Postbus 135 | 2630 AC | Nootdorp | Tel: 070 - 319 62 70 | Fax: 070 - 310 65 11 | info@scvm.nl
disclaimercontact • © 2013 SCVM