Hercertificering

De registratie in het SCVM-Register is slechts vijf jaar geldig. Om na vijf jaar voor hercertificering in aanmerking te komen dient u uw kennis en kunde op peil te houden door het volgen van Permanente Educatie. Bovendien dient u aantoonbaar werkzaam te zijn binnen de branche. De certificeringsregeling beoogt immers niet alleen de kwaliteit van dit moment te waarborgen, maar ook de kwaliteit op langere termijn. Belangrijk voor u en uw klanten.
Indien niet of onvoldoende aan de eis van Permanente Educatie wordt voldaan, heeft dit consequenties voor uw inschrijving in het Register. De Waarborgcommissie houdt toezicht op het (her)certificeringtraject. DNV GL is als certificerende instelling in dit kader toezichthouder en kan in dit geval uw certificaat intrekken. Dit betekent tevens verwijdering uit het SCVM Register.

Hercertificering door DNV GL en Herregistratie bij SCVM
U vraagt uw nieuwe DNV GL-certificaat en herregistratie bij SCVM middels het aanmeldingsformulier dat u hier kunt downloaden. Het ingevulde aanmeldformulier kunt u samen met de gevraagde documenten opsturen naar DNV GL.

Voor het Reglement Hercertificatie klikt u hier.
Download hieronder de notaris,- of accountantsverklaring met richtlijn voor uw portfolio voor uw hercertificering.Is uw DNV GL-certificaat bijna verlopen ?
Maakt u dan haast en voorkom dat de SCVM u uitschrijft, met alle nare consequenties van dien. Met een verlopen certificaat is registratie in het SCVM register immers onmogelijk. Mocht u van DNV GL geen brief ontvangen hebben over uw hercertificering, neemt u dan spoedig contact met hen op en voorkom uitschrijving. Controleert u in dit geval ook uw adresgegevens zoals deze bekend zijn bij DNV GL.
SCVM | Postbus 135 | 2630 AC | Nootdorp | Tel: 070 - 319 62 70 | Fax: 070 - 310 65 11 | info@scvm.nl
disclaimercontact • © 2013 SCVM