Eisen Registratie

Om toegelaten te worden tot het SCVM-Register dient een makelaar/taxateur in bezit te zijn van het vereiste theoriediploma 'makelaardij', de praktijkdiploma's ‘Taxeren woonhuis', 'Taxeren woon-winkel/woon-praktijkpand' en 'Bemiddelen’ én aantoonbaar praktiserend te makelen en taxeren.
De voorwaarden voor certificatie en registratie kunt u hier downloaden.

In de navolgende vijf jaren, dient de makelaar/taxateur permanente educatie te volgen. Doet hij/zij dit niet of onvoldoende, dan heeft dit direct consequenties voor zijn/haar inschrijving in het Register. De Waarborgcommissie houdt toezicht op het (her)certificeringtraject. DNV GL is als certificerende instelling in dit kader toezichthouder en kan, wanneer niet voldaan wordt aan de eisen, het certificaat van de makelaar/taxateur intrekken. Dit betekent tevens een verwijdering van de makelaar/taxateur uit het Register van de SCVM.


SCVM | Postbus 135 | 2630 AC | Nootdorp | Tel: 070 - 319 62 70 | Fax: 070 - 310 65 11 | info@scvm.nl
disclaimercontact • © 2013 SCVM