Disclaimer

Copyright © 2010 Stichting Certificering Voor Makelaars en taxateurs. Alle rechten voorbehouden.
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site zijn eigendom van Stichting Certificering Voor Makelaars en taxateurs en/of de met haar samenwerkende bedrijven en organisaties, of zijn opgenomen met voorafgaande toestemming van de rechtmatige eigenaar.
Inhoud
De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, met als enig doel informatieverstrekking. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Stichting Certificering Voor Makelaars en taxateurs, noch haar bestuursleden, haar vertegenwoordigers of haar medewerkers zijn aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van (de inhoud van) deze site of andere aan deze site gelinkte sites. Onder 'schade' moet hier tevens worden begrepen winstderving en indirecte, incidentele of gevolgschade, of welke vorm van schade dan ook.

Privacyverklaring
Stichting Certificering Voor Makelaars en taxateurs verzamelt tijdens uw bezoek aan onze website de volgende gegevens: het adres van de computer van waaruit de pagina bekeken wordt (het IP-adres), de gebruikte browser (type en versie), de pagina's die bezocht zijn en de datum en het tijdstip van het bezoek. Deze gegevens wordt enkel verzameld, opgeslagen en gebruikt met als doel het gebruik van de site te monitoren en de verdere ontwikkeling van de site te bevorderen. Het gebruik van deze informatie leidt er niet toe dat identificeerbare persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden verzameld of opgeslagen. Wanneer u via e-mail contact met ons opneemt, zijn wij gerechtigd informatie zoals uw naam, postadres, email-adres, verzoek en andere informatie die u ons gezonden heeft, op te slaan. Dergelijke informatie zal enkel gebruikt worden om uw verzoek te kunnen beantwoorden en niet aan derden worden verstrekt.

De beheerder van de gegevens is:
Stichting Certificering Voor Makelaars en taxateurs
Postbus 135
2630 AC Nootdorp

SCVM | Postbus 135 | 2630 AC | Nootdorp | Tel: 070 - 319 62 70 | Fax: 070 - 310 65 11 | info@scvm.nl
disclaimercontact • © 2013 SCVM