Certificering

Alleen makelaars/taxateurs die in bezit zijn van een DNV GL-certificaat zijn ingeschreven in het SCVM register. Per 1 januari 2016 registreert het SCVM register nog enkel makelaar bij initiële - en bij herregistratie.
U kunt op de volgende manier dit befaamde certificaat behalen:
 
Woningmakelaar:
U dient in het bezit te zijn van het theorieploma makelaar/ taxateur Woningen alsmede het praktijkdiploma makelaar/ taxateur Woningen. Vervolgens wendt u zich tot DNV GL, ook in geval van eventuele vrijstellingsverzoeken. Indien u nog niet in het bezit bent van het theoriediploma ‘makelaardij’, kunt u zich wenden tot het landelijk opleidingsinstituut Beroepsopleiding Makelaars BV (BoM). Reeds in bezit van uw theoriediploma, kunt u zich bij dit instituut tevens aanmelden voor de praktijkopleiding. Voor de examens kunt u zich melden bij de Beroepsexamens Makelaars BV.*
 
Bedrijfsmatig makelaar:
Indien u voldoende opleidingen heeft gevolgd én voldoende praktijkervaring heeft opgedaan binnen dit specialisme, kunt u in aanmerking komen voor het DNV GL-certificaat makelaar Bedrjifsmatig  Vastgoed. Vraagt u DNV GL naar de benodigde bescheiden voo rdit certificaat, waarmee u zich kunt inschrijven in de kamer BOG van het SCVM-register. Voldoet u niet volledig aan de gestelde voorwaarden van certificering, kunt u gebruik maken van de regeling, welke u aantreft onder de button "bijzondere regelingen".
Agrarische makelaar:
Indien u voldoende opleidingen heeft gevolgd én voldoende praktijkervaring heeft opgedaan binnen dit specialisme, kunt u in aanmerking komen voor het DNV GL-certificaat makelaar Agrarisch Vastgoed. Vraagt u DNV GL naar de benodigde bescheiden voo rdit certificaat, waarmee u zich kunt inschrijven in de kamer AOG van het SCVM-register. Voldoet u niet volledig aan de gestelde voorwaarden van certificering, kunt u gebruik maken van de regeling, welke u aantreft onder de button "bijzondere regelingen".

Voor het Reglement Certificatie klikt u hier.

* Alle examens staan onder toezicht van DNV GL, de logistiek is uitbesteed aan de Beroepsexamens Makelaars B.V.. Zij draagt zorg voor de administratie en logistiek van de examens. De certificerende instelling DNV GL is verantwoordelijk voor de inhoud van deze examens. Daartoe is een examencommissie ingesteld: Examencommissie makelaar/taxateur onroerende zaken.
SCVM | Postbus 135 | 2630 AC | Nootdorp | Tel: 070 - 319 62 70 | Fax: 070 - 310 65 11 | info@scvm.nl
disclaimercontact • © 2013 SCVM