Bestuur

Op 18 september 2001 werd de Stichting Certificering Voor Makelaars en taxateurs opgericht, statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage. Het bestuur van de Stichting bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf personen.
Het bestuur is op dit moment als volgt samengesteld:
A. Een onafhankelijk voorzitter;
B. Eén lid uit de kring van afnemers van de diensten van makelaars en taxateurs in onroerende zaken;
C. Eén lid uit de kring van makelaars en taxateurs in onroerende zaken.

De huidige bestuursleden zijn:
Dhr. mr. W.W. van ’t Hoff (oud-notaris), voorzitter
Dhr. P. van den Bosch MBA (Bureau Krediet Registratie), secretaris
Dhr. C.G. de Jager *(JVA Vastgoed Adviseurs B.V.), penningmeester
Dhr. drs. J.H. Mersmann (voormalig werkzaam bij NHG), lid


* tot nader order worden de werkzaamheden van de heer C.G. de Jager waargenomen door de heer drs. J.H. Mersmann

SCVM | Postbus 135 | 2630 AC | Nootdorp | Tel: 070 - 319 62 70 | Fax: 070 - 310 65 11 | info@scvm.nl
disclaimercontact • © 2013 SCVM