Aanmelden Register

Wilt u een DNV GL-certificaat en zich inschrijven in de kamer Wonen, Agrarisch Vastgoed en/of Bedrijfsmatig Vastgoed? 
Download dan het aanmeldingsformulier, meld u aan en laat consumenten en financiers zien dat u kwaliteit biedt.
Het register biedt de mogelijkheid tot registratie van de DNV GL-gecertificeerde makelaar/taxateur.

Om u zich te kunnen certificeren en registreren kunt u hier één van de aanmeldingsformulieren downloaden.

Makelaar Woningen

Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed

Makelaar Agrarisch Vastgoed

Het ingevulde aanmeldformulier kunt u samen met de gevraagde documenten opsturen naar DNV GL.
Wanneer u aan de gestelde eisen voldoet, ontvangt u van DNV GL een certificaat en van de SCVM een bewijs van inschrijving in het Register en uw registratienummer. Indien u vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met de SCVM, zie daarvoor de button "contact".

* Aanmelding voor certificatie en registratie dient schriftelijk te gebeuren omdat u schriftelijk toestemming moet geven voor publicatie van uw relevante persoonlijke- en zakelijke gegevens, alsmede voor de automatische incasso van de certificatie- en registratiekosten. Daarnaast dient u een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen en aan te tonen dat u beschikt over een geldige en toereikende beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

SCVM | Postbus 135 | 2630 AC | Nootdorp | Tel: 070 - 319 62 70 | Fax: 070 - 310 65 11 | info@scvm.nl
disclaimercontact • © 2013 SCVM