Werkgebied Regeling

Stand van zaken werkgebied regeling

Nootdorp, 2 november 2011

Sinds 1 juli 2011 is de overgangsregeling met betrekking tot de werkgebieden van kracht. Deze zou in eerste aanleg tot 1 november duren om brancheverenigingen en geldverstrekkers de gelegenheid te bieden om te komen met een definitieve en landelijk uniforme regeling. Op dit moment is dit overleg nog niet afgerond, hetgeen betekent dat de overgangsregeling van kracht blijft tot het moment dat brancheverenigingen en geldverstrekkers hierover in gezamenlijkheid duidelijkheid geven.

De overgangsregeling is tot stand gekomen in overleg met NHG en de Nederlandse Vereniging van Banken. De overgangsregeling houdt in dat iedere taxateur binnen een 20 km zone NHG taxaties kan blijven uitvoeren (de oude regeling), zonder borging van de lokale kennis. Voor zover geldverstrekkers de werkgebied regeling toepassen ontstaat voor de taxateur de mogelijkheid om dit gebied uit te breiden met 1 of meerdere werkgebieden.

SCVM | Postbus 135 | 2630 AC | Nootdorp | Tel: 070 - 319 62 70 | Fax: 070 - 310 65 11 | info@scvm.nl
disclaimercontact • © 2013 SCVM