Zoek SCVM makelaar

Op achternaam of registratienr. :
»

Permanente educatie

inloggen
»

Update SCVM Register

Geachte heer _______,

Met de komst van het NRVT als taxateursregister was een heroverweging van de toekomst en inrichting van SCVM wenselijk en noodzakelijk. Met de uitstroom van de taxateurs moesten de verschillende reglementen van SCVM worden aangepast en opnieuw koers worden bepaald. 

Uit onderzoek onder makelaars en stakeholders is gebleken dat de behoefte aan een makelaarsregister onverkort blijft bestaan. Er was een duidelijke voorkeur voor één centraal makelaarsregister. Helaas bleek begin dit jaar het formeren van zo’n centraal makelaarsregister met VastgoedCert niet mogelijk. SCVM heeft onlangs definitief de keuze gemaakt om vanaf 1 januari 2018 verder te gaan als makelaarsregister. Het bestuur van SCVM heeft deze nieuwe situatie tevens aangegrepen om enkele fundamentele wijzigingen in het register aan te brengen. Momenteel wordt SCVM heringericht. Met het nieuwe SCVM-makelaarsregister wordt de administratieve druk voor geregistreerden verminderd, zonder in te boeten op de borging van kwaliteit via certificering. 

Wij verzoeken u goed kennis te nemen van deze belangrijke wijzigingen in uw SCVM-registratie.

Van persoonscertificering naar organisatiecertificering
Momenteel zijn alle ingeschreven makelaars in SCVM in het bezit van een Certificaat van Vakbekwaamheid (het zogenaamde persoonscertificaat) van DNV GL. SCVM heeft ervoor gekozen om te stoppen met persoonscertificering en in plaats daarvan over te schakelen op het certificeren van de betrokken opleidings- en exameninstituten conform de eisen van ISO 9001, door DNV GL. Het op te stellen SCVM Certificatieschema maakt hier onderdeel van uit. SCVM zal vervolgens zelf een certificaat aan de ingeschreven makelaars verstrekken; dit is echter geen persoonscertificering. De nieuwe werkwijze maakt het mogelijk om meer flexibel in te spelen op ontwikkelingen in de markt en de Permanente Educatie efficiënter in te richten. 

Voor u als ingeschrevene betekent dat concreet:

  • Wanneer u tot 1-1-2018 aan de PE-eisen hebt voldaan, wordt u direct en automatisch (per 1-1-2018) als makelaar ingeschreven in het heringerichte SCVM register, in de Kamer waar u in het SCVM register oude stijl ook instond. De Kamer WOZ wordt opgeheven;
  • Van deze inschrijving ontvangt u per 1-1-2018 een (digitaal) makelaarscertificaat van SCVM; u hoeft daarvoor géén actie te ondernemen; 
  • Makelaars/taxateurs en Taxateurs die taxeren en zich nog niet hebben ingeschreven in het NRVT, wordt aangeraden dat alsnog te doen omdat SCVM per 1-1-2018 een zuiver makelaarsregister wordt;
  • Uw huidige persoonscertificaat van DNV GL zal daarmee zonder nadere berichtgeving per 1-1-2018 ongeldig worden verklaard;
  • Voor behoud van uw nieuwe certificaat is vijfjaarlijkse hercertificering niet meer vereist; het volgen van Permanente Educatie is wél noodzakelijk;
  • Wanneer u op 1-1-2018 niet heeft voldaan aan de PE-eisen en achterstand heeft in PE punten, zult u geen SCVM certificaat ontvangen en niet worden ingeschreven in het heringerichte SCVM register.

Permanente educatie blijft belangrijk!
In de nieuwe werkwijze van SCVM blijft de eis tot het volgen van Permanente Educatie gehandhaafd. Deze educatie laat SCVM voor degenen die tevens in het NRVT geregistreerd staan, zoveel mogelijk aansluiten bij de eisen die het NRVT stelt, zodat uw educatie zo efficiënt mogelijk kan verlopen. Mede daarom wordt de gehanteerde puntentelling in SCVM aangepast op de puntentelling zoals deze gebruikelijk is binnen het NRVT (1 uur = 1 punt). Reden om alle ingeschreven makelaars - die aan de gestelde PE-eisen van 2017 voldoen - in 2018 op ‘nul’ te zetten zodat vanaf dan met de nieuwe puntentelling kan worden gestart. Het is voor alle ingeschrevenen dan ook zaak om uw Permanente Educatie goed bij te houden! 

Hercertificering 2017? 
Dit jaar zijn er verschillende ingeschrevenen die opnieuw zouden moeten worden gehercertificeerd. Eerder dit jaar zijn de VBO-leden door haar brancheorganisatie verzocht te wachten met hercertificeren bij DNV GL. De persoonscertificering stopt immers per 1-1-2018, waarna u een certificaat van SCVM ontvangt. Het SCVM-bestuur heeft  een overgangsregeling ingesteld waardoor deze groep wordt vrijgesteld van hercertificering bij DNV GL. Mocht u dus in 2017 nog moeten hercertificeren en heeft dat u dat nog niet gedaan, dan bent u daarvan vrijgesteld. U dient wél stipt uw Permanente Educatie te volgen. Wanneer u aan de PE-eis heeft voldaan, zal u automatisch in het heringerichte SCVM-register worden ingeschreven. Mede gelet op deze situatie accepteert DNV GL vanaf 1 juli 2017 jl. géén hercertificeringsaanvragen meer en zal deze aanvragen doorsturen aan SCVM. 

Mocht u bewust de keuze willen maken de inschrijving in het SCVM register niet te verlengen, dan kan dit vóór 1 september 2017 kenbaar worden gemaakt door een mail met de opzegging te sturen naar
info@scvm.nl.  

Meer informatie
De komende periode houdt SCVM u regelmatig op de hoogte van de vorderingen om SCVM te herinrichten als makelaarsregister.  Wij verzoeken u nogmaals goed kennis te nemen van de te ontvangen informatie, zodat u optimaal op de hoogte blijft van de ontwikkelingen binnen SCVM en klaar bent voor de nieuwe situatie per 1-1-2018. 

 

Met vriendelijke groet,

Namens het SCVM-bestuur
 
mr. W.W. van ’t Hoff
VoorzitterNamens DNV GL
 
C.H.C. Morsman
Regional Manager Persoonscertificatie & Training for Central Europe

 

 

Bezoekadres
Gildeweg 13
2632 BD Nootdorp

Postbus
Postbus 135
2640 AC Nootdorp 

Contact
+31 70 3196270
info@scvm.nl

Website
www.scvm.nl

 

 

 

Disclaimer
De inhoud van dit bericht en/of eventueel toegevoegde bijlagen is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. SCVM kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden en/of onvolledigheden in de verstrekte informatie. Aan de inhoud van deze e-mail en/of eventueel toegevoegde bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u zich uitschrijven voor deze e-mails?

SCVM | Postbus 135 | 2630 AC | Nootdorp | Tel: 070 - 319 62 70 | Fax: 070 - 310 65 11 | info@scvm.nl
disclaimercontact • © 2013 SCVM