SCVM Verstrekt Haar Bestuur (III)

PERSBERICHT

Nieuw bestuurslid bij SCVM-kwaliteitsregister 

Nootdorp, 30 mei 2013 – De heer dr. Paul de Vries is toegetreden tot het bestuur van de SCVM, het kwaliteitsregister voor makelaars/taxateurs. De heer De Vries is als woningmarkteconoom werkzaam bij het directoraat Kennis en Economisch Onderzoek van de Rabobank Nederland. Hij volgt de heer Fred  Schuurs op die als bestuurslid vanaf de oprichting (2001) nauw betrokken is geweest bij het ontwikkelen van het SCVM-register, de Waarborgcommissie en Werkkamers alsmede de vereiste certificatieschema’s.

Paul de Vries houdt zich bij de Rabobank onder meer bezig met het vraagstuk van de financiering van de koopwoningmarkt en verricht zijn werk in zowel Utrecht als Londen. Hij is jarenlang werkzaam geweest als wetenschappelijk onderzoeker bij het Onderzoeksinstituut OTB van de Universiteit van Delft waar hij promoveerde op de ontwikkeling  van een woningprijsmodel en een woningprijsindex. In die tijd was hij ook betrokken bij de permanente educatie als docent en als ontwikkelaar van de module over de recente ontwikkelingen op de woningmarkt. Ook is hij commissaris geweest van de corporaties Patrimonium Barendrecht en PWS (nu Havensteder). 

De Vries: “Het is van groot maatschappelijk belang dat taxaties van vastgoed betrouwbaar zijn. Consumenten op de woningmarkt en zakelijke instellingen op de vastgoedmarkt verwachten een realistische waardebepaling op basis van de kwaliteit, de omgeving en de actuele marktomstandigheden. Zij, maar ook de hypotheekverstrekkende instelling, moeten op die taxaties kunnen vertrouwen omdat financiële risico’s verbonden zijn aan de aankoop of verkoop van vastgoed. Certificering van taxateurs en de permanente educatie die daarbij hoort, zorgt voor vertrouwen in het taxatierapport van de taxateur. Graag werk ik mee aan deze belangrijke taak.” 

Voorzitter van het SCVM-bestuur, Wim van ’t Hoff: Het bestuur vind het zeer spijtig dat Fred Schuurs is afgetreden als lid van het bestuur. Fred Schuurs was zeer betrokken bij de activiteiten van de SCVM en zijn expertise zal zeker gemist worden. Hij heeft in zijn werkend leven recent een stap terug gedaan en vond ook voor de SCVM dat het tijd werd voor anderen.  Wij zijn echter verheugd dat de vacature zo vlot kon worden ingevuld in de persoon van Paul de Vries. Zijn achtergrond en werkterrein garanderen verdergaande ontwikkeling van de kennisopbouw en bewaking van de kwaliteit van de bij de SCVM aangeslotenen. In deze lastige tijd een niet onbelangrijke factor.”

Het volledig bestuur van de SCVM bestaat thans uit:

De heer mr. W.W. van ’t Hoff, voorzitter

De heer C.G. de Jager, penningmeester

De heer P.W. Van den Bosch MBA RB, secretaris

De heer drs. J.H. Mersmann, bestuurslid

De heer dr. P. de Vries, bestuurslid.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie:

Voor inlichtingen over dit persbericht kunt u contact opnemen met de SCVM, tel: 070-345 87 03. Voor meer informatie: www.scvm.nl

De SCVM (Stichting Certificering Voor Makelaars en  taxateurs) is een onafhankelijke stichting die zich bezig houdt met de (her)certificering en registratie van makelaars/taxateurs onroerende zaken. Het SCVM register voor makelaars/taxateurs bevat in de kamers Wonen, WOZ, Bedrijfsmatig Vastgoed en/of Agrarisch Vastgoed inmiddels circa 1.200 registraties van makelaars/taxateurs. De SCVM-geregistreerde makelaars/taxateurs zijn allemaal in bezit van het SCVM-certificaat makelaar/taxateur onroerende zaken of taxateur onroerende zaken volgens de norm ISO 17024. Een Waarborgcommissie houdt toezicht op het (her)certificeringstraject.

SCVM | Postbus 135 | 2630 AC | Nootdorp | Tel: 070 - 319 62 70 | Fax: 070 - 310 65 11 | info@scvm.nl
disclaimercontact • © 2013 SCVM