SCVM Versterkt Haar Bestuur

Kwaliteitsregister SCVM versterkt haar bestuur

Nootdorp, 6 september 2011

De heer drs. J.H. Mersmann (65) is maandag 5 september jl. officieel welkom geheten als nieuw bestuurslid van de SCVM, het kwaliteitsregister voor makelaars/taxateurs. Tot 1 juni 2011 was de heer Mersmann werkzaam bij de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Met de komst van de heer Mersmann wordt het SCVM bestuur uitgebreid van vier naar vijf leden.

De heer Mersmann heeft zich bij de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen en het voormalig ministerie van VROM beleidsmatig onder meer bezig gehouden met de (financiering van de) koopwoningmarkt en de (sociale) huursector. Daarvoor was hij als econoom onder andere werkzaam bij het Centraal Planbureau en de Nederlandse Middenstandsbank. Het nieuwe bestuurslid vervult naast zijn werkzaamheden voor de SCVM diverse adviesfuncties. Zo is hij lid van de Adviesraad Prijzenstatistiek CBS. Als bestuurslid geeft hij aan: “De strategische positionering van de SCVM in relatie tot de ontwikkelingen in de onroerend goed sector zal tegen de achtergrond van mijn kennis en ervaring met de koopwoningmarkt in het bijzonder mijn aandacht krijgen.”
Voorzitter SCVM de heer van ’t Hoff: “Het bestuur is bijzonder verheugd met de komst van de heer Mersmann en is overtuigd dat de kwaliteiten en expertise van de heer Mersmann een meer dan welkome aanvulling zijn voor het bestuur.” De SCVM houdt zich bezig met de (her)certificering en registratie van makelaars/taxateurs onroerende zaken. De SCVM-geregistreerde makelaars/taxateurs zijn allemaal in bezit van het DNV GL-certificaat makelaar/taxateur onroerende zaken of taxateur onroerende zaken volgens de norm ISO 17024. Het is een onafhankelijke stichting die wordt erkend door de Raad voor Accreditatie. Alle DNV GL-certificatieschema’s voor de makelaar/taxateur zijn geaccrediteerd. Een Waarborgcommissie houdt toezicht op het (her)certificeringstraject.
Het volledig bestuur van de SCVM bestaat thans uit:
De heer mr. W.W. van ’t Hoff, voorzitter
De heer C.G. de Jager, penningmeester
De heer F.G.M. Schuurs, secretaris
De heer mr. drs. C.W.I. van Vlokhoven, bestuurslid
De heer drs. J.H. Mersmann, bestuurslid.

 

Noot voor de redactie: SCVM (Stichting Certificering Voor Makelaars en taxateurs) is een onafhankelijke stichting die zich bezig houdt met de (her)certificering en registratie van makelaars/taxateurs onroerende zaken. In het SCVM register voor makelaars/taxateurs staan in de kamers Wonen, WOZ, Bedrijfsmatig Vastgoed en/of Agrarisch Vastgoed inmiddels meer dan 1.000 geregistreerde makelaars/taxateurs ingeschreven. De SCVM-geregistreerde makelaars/taxateurs zijn allemaal in bezit van het DNV GL-certificaat makelaar/taxateur onroerende zaken of taxateur onroerende zaken volgens de norm ISO 17024. Voor meer informatie: www.scvm.nl

Voor inlichtingen over dit persbericht kunt u contact opnemen met de SCVM: de heer mr. W.W. van ’t Hoff, voorzitter SCVM, of de heer drs. J.H. Mersmann, tel: 070 345 8703.
Een foto voor publicatie is op te vragen via info@scvm.nl

SCVM | Postbus 135 | 2630 AC | Nootdorp | Tel: 070 - 319 62 70 | Fax: 070 - 310 65 11 | info@scvm.nl
disclaimercontact • © 2013 SCVM