Nieuwe Werkgebiedregeling Per 1 Juli 2013


Enkele jaren geleden is op initiatief van de brancheorganisaties NVM, VastgoedPro en VBO Makelaar,  een werkgebiedregeling ten behoeve van Wonen taxateurs ontwikkeld en verwerkt in uw SCVM registratie.
Deze werkgebiedregeling was gebaseerd op een getoetste en aantoonbare plaatselijke bekendheid van de taxateur, welke toetsing plaats moest vinden binnen de registers. 

Wij hadden u graag anders bericht maar zoals u bekend heeft de financiële wereld deze werkgebiedregeling uiteindelijk niet omarmd. Dit ondanks de positieve signalen vooraf en de vele inspanningen vanuit taxateurs, brancheorganisaties, validatie-instituten,  registers en certificerende instellingen om de werkgebiedregeling te doen slagen.
Aangezien in de praktijk nog steeds veelal de norm van 20 km wordt toegepast, is door de brancheorganisaties, validatie-instituten en geldverstrekkers deze norm als basis genomen voor een verbeterde richtlijn. Gebleken is dat de 20 km norm echter niet in alle gebieden even toepasbaar is. De nieuwe richtlijn geeft daarom met name enige differentiatie tussen grote steden en dunner bevolkt gebied.
 
 
Object ligt in
 
 Vestigingsplaats Taxateur
 
De Gemeente Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht
 
Op maximaal 10 kilometer van het object
 
De provincie Groningen, Friesland, Zeeland of de Waddeneilanden
 
Op maximaal 30 kilometer van het object
 
Elders
 
Op maximaal 20 kilometer van het object

Enkele hypotheekverstrekkers stellen voor taxaties in de vier grote Steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht) naast de 10km grens, tevens als eis dat de taxateur gevestigd is in de gemeente van het te taxeren object.
 
Met ingang van 1 juli 2013 wordt deze nieuwe branchebrede richtlijn, vastgesteld door stichting Taxaties en Validaties (STenV), van kracht. Er wordt bij de richtlijn onderscheid gemaakt in Randstedelijke,- landelijke,- en buitengebieden. De keuze van de taxateur kan door de opdrachtgever worden gemaakt op basis van bovenstaande criteria waarbij er wordt uitgegaan van de hemelsbreed gemeten afstand tussen het te taxeren object en het vestigingsadres van de betreffende taxateur. Deze afstand wordt gemeten met behulp van de meest recente postcode 6 tabel met XY coördinaten.

Nadrukkelijk gaat het om een richtlijn. In voorkomend geval kunnen partijen daar in onderlinge afstemming van afwijken. Zo is het bekend dat er geldverstrekkers zijn die een eigen grote stedenbeleid voeren.

Middels de volgende internetpagina kunt u controleren in welk gebied u kunt taxeren: http://www.kilometerafstanden.nl/.

Door invoering van de nieuwe branchebrede richtlijn zal per 1 juli de oude werkbiedregeling komen te vervallen en niet meer door de SCVM worden uitgevoerd en worden weergegeven via www.scvm.nl.
SCVM | Postbus 135 | 2630 AC | Nootdorp | Tel: 070 - 319 62 70 | Fax: 070 - 310 65 11 | info@scvm.nl
disclaimercontact • © 2013 SCVM