Eén Centraal Taxatieregister

Op 29 oktober 2014 is het persbericht "Centraal register voor  vastgoedtaxateurs wordt aparte entiteit", dat de projectleider van het nieuwe centraal taxatieregister, de heer E. Martens, voormalig voorzitter van de RICS, uitgezonden. Dit bericht is opgesteld in overleg met de besturen van de drie bestaande registers van vastgoedtaxateurs SCVM, VastgoedCert en RICS alsmede AFM.


SCVM | Postbus 135 | 2630 AC | Nootdorp | Tel: 070 - 319 62 70 | Fax: 070 - 310 65 11 | info@scvm.nl
disclaimercontact • © 2013 SCVM